RU
UK
Меню

Інноваційні рішення в сільському господарстві: автоматизовані системи очищення зерна та їхні переваги

Технологія зернового виробництва передбачає не лише одержання високих урожаїв сільськогосподарської продукції, а і її ефективне очищення від домішок перед зберіганням та подальшим переробленням. Сучасні зерноочисні автоматизовані системи на основі динамічних сепараторів (зернових віялок) все частіше впроваджуються в роботу елеваторів, підприємств харчової промисловості, фермерських господарств, борошномельних цехів. Вони пристосовані для обробки зернового матеріалу різних культур. Конструктори, інженери та технічний відділ компанії «Агросепмаш» постійно вдосконалюють свої розробки, підвищуючи ефективність та продуктивність зерноочисного обладнання завдяки автоматизації виробничого процесу, економії ресурсів та енергії.  

Автоматизовані системи очищення зерна та їхні переваги

Такі комплекси обладнання та технологій призначені для видалення різного роду домішок із сирого зерна при мінімальному втручанні людини. Їх використовують у сільському господарстві та харчовій промисловості з метою очищення зернової продукції від насіння бур'янів, пилу, каміння, бруду, інших сторонніх частинок. Системи оснащені різними типами сит та сепараторів, конвеєрами, вентиляторами, іншим спеціалізованим обладнанням, що автоматично видаляє домішки з зернового потоку. Їхні переваги:

 • підвищення продуктивності, скорочення часу обробки в порівнянні з ручними методами;
 • поліпшення якісних характеристик зерна, що очищається;
 • зменшення втрат;
 • зниження трудовитрат та зменшення ймовірності помилок, пов'язаних із людським фактором;
 • підвищення безпеки процесу очищення, оскільки знижується ризик нещасних випадків на виробництві, пов'язаних із ручною обробкою;
 • гнучкість та налаштування, що дозволяє адаптувати процеси очищення під конкретні вимоги та типи зернової продукції;
 • оснащеність засобами моніторингу та контролю, що дозволяють операторам відстежувати зерноочищення в реальному часі та швидко реагувати на будь-які несправності чи зміни умов.

Завдяки таким перевагам автоматизована віялка для зерна затребувана багатьма сільськогосподарськими підприємствами, які прагнуть підвищити ефективність, якість, безпеку своєї продукції. Інноваційні технології в автоматизованих системах зерноочищення До таких інновацій належать:

 • оптичні сортувальні системи для виявлення та видалення дефектних зерен;
 • обладнання, що видаляє металеві домішки шляхом металодетекції, магнітної сепарації;
 • датчики для моніторингу параметрів процесу (температури, вологості, рівня забруднень) з аналізом IoT (інтернетом речей), що дозволяє операторам системи швидко реагувати на зміни та оптимізувати його;
 • застосування штучного інтелекту та машинного навчання, які аналізують відомості про якість та стан зерна, визначають оптимальні параметри очищення, налаштування обладнання в реальному часі.

Крім оптичних, до автоматичних систем контролю якості зерноочищення належать інфрачервоні сортувальники для аналізу вмісту в зерні білків, жирів та води (виявляють зерновий матеріал поганої якості), ультразвукове обладнання для виявлення внутрішніх дефектів зерна, автоматизовані комплекси зважування та відбору.

Порівняння ручного та автоматизованого очищення зерна

Порівняльні характеристики цих двох методів можна наочніше надати у вигляді таблиці:

Параметри процесу Ручне оброблення Автоматизоване очищення
Ефективність та якість Залежить від досвіду та уважності працівників Вібросито, магнітні сепаратори, сортувальні машини забезпечують вищу якість завдяки своїй точності
Швидкість обробки Визначається вмінням та навичками працівників Швидкість зі збереженням якості роботи
Витрати обладнання Низькі Вищі
Трудовитрати Великі Низькі з підвищенням загальної ефективності та якості очищення в довгостроковій перспективі
Безпека та стандарти якості Невисокі Високі завдяки автоматичному контролю

  Автоматизовані очисні системи зводять до мінімуму втручання людини у виробничий процес.  

Впровадження IoT в автоматизовані системи зерноочищення

Датчики IoT встановлюють із метою:

 • відстеження температури, вологості, рівня освітлення в зернових сховищах, що дозволяє операторам швидко реагувати на будь-які відхилення від норми;
 • моніторингу кількості зерна для визначення того, коли необхідно запускати або зупиняти процес очищення;
 • діагностики та оптимізації роботи обладнання;
 • покращення ефективності, надійності, контролю очищення зернових.

Впровадження автоматизації в зерноочищенні приносить значну економічну вигоду завдяки зниженню втрат і витрат на робочу силу, покращенню якості оброблюваної продукції, мінімізації витрат на обслуговування та ремонт, підвищенню продуктивності та конкурентоспроможності підприємства.

©2020–2023, компанія «Агросепмаш». Усі права захищені