RU
UK
Меню

Оптимізація процесу сушіння зерна за допомогою сучасних віялок та сушарок: скорочення часу та витрат

Сучасні віялки відіграють ключову роль в ефективному сушінні зернової маси, прибраної з полів, і доведення її до стандартних кондиційних параметрів, що забезпечують беззбиткове зберігання та застосування в харчовій промисловості. Циркуляція повітря в сушильних установках гарантує рівномірне просушування зерна та скорочує тривалість цього процесу. Оснащеність сенсорами, системами автоматичного керування дає можливість контролювати ступінь вологості повітря в сушильних камерах, щоб уникнути пересихання або надмірного зволоження зернівок. Скорочення часу сушіння прискорює виробничий цикл та знижує ризик втрати якості врожаю. Зерноочисне обладнання компанії «Агросепмаш» завдяки своїй високій продуктивності та надійності має попит серед аграріїв не лише України, а й інших країн світу.  

Шляхи скорочення часу та енерговитрат у процесі зернового сушіння

Сучасна віялка для зерна значно скорочує тривалість підсушування зернової маси внаслідок:

 • створення достатньої швидкості повітряного потоку залежно від виду культури, вологості зернівок, інших факторів;
 • рівномірного розподілу потоків повітря по всій масі, щоб уникнути ділянок перегріву або недосушених зон;
 • оснащеності системою контролю вологості, що автоматично регулює процес залежно від заданих параметрів;
 • підвищення енергетичної ефективності вентиляційної системи;
 • надійності та довговічності. Забезпечується стабільна робота протягом тривалого часу без серйозних збоїв чи поламання.

Вибираючи віялку для сушіння зернівок, рекомендується враховувати всі ці аспекти для забезпечення безпечного та ефективного виробничого процесу. Для скорочення витрат на енергію використовуються теплообмінники, системи автоматичного управління, що регулюють вентиляцію та температуру залежно від умов та типу зернівок, матеріали з високою тепловою ізоляцією, системи рециркуляції повітря. Шляхом оптимізації часу та умов можна скоротити загальний час роботи сушарки, а отже, енергоспоживання.

Інноваційні підходи до зернової сушарки за допомогою сучасних віялок

Зараз для підвищення якості та ефективності післязбиральної обробки врожаю застосовуються такі передові технології:

 • інтеграція сенсорів та автоматичних систем, що дозволяє оптимізувати процес, регулюючи параметри повітря, температури, вологості залежно від типу зернівок;
 • інфрачервоні системи, що забезпечують передачу тепла до зернівок, що скорочує час та зменшує витрати енергії;
 • вібраційні віялки, що допомагають рівномірно розподілити зерно в сушильному апараті;
 • системи рециркуляції повітря, що використовують його частину після нагрівання чи обробки, що зменшує енергоспоживання;
 • аеродинамічні конструкції віялок, що забезпечують швидке й рівномірне сушіння шляхом ефективного переміщення повітря в сушильних камерах.

Такі інноваційні підходи знижують виробничі та енергетичні витрати, скорочують тривалість підсушування, забезпечують вищу якість кінцевого продукту.  

Вплив зовнішніх факторів на ефективність сушіння сучасними віялками

Результативність роботи обладнання багато в чому залежить від таких умов:

 • вологості повітря навколишнього середовища: сухіше сприяє більшій ефективності процесу;
 • температури, оптимальної для кожного типу зерна, щоб уникнути його перегріву;
 • швидкості повітряного потоку (вона не повинна бути надто високою);
 • типу та стану віялок;
 • обсягу та товщини шару зерна.

Регулярний моніторинг та контроль цих факторів сприяють збереженню якості врожаю та його кондиційних властивостей.

Мінімізація втрат якості продукції під час використання сучасних сушарок

Для збереження комерційної та харчової цінності зниження якісних показників отриманого врожаю має бути мінімальним. Це досягається шляхом:

 • оснащення сушарок системами контролю температури та вологості, швидкості підсушування зернівок та циркуляції повітря, що запобігають нерівномірності сушіння;
 • регулярного виміру вологості зерна під час сушіння;
 • використання інноваційних технологій, таких як системи моніторингу та автоматизації;
 • визначення оптимального часу процесу з урахуванням початкової вологості зернівок та умов середовища.

Сушарки необхідно регулярно очищати від пилу, сміття та інших забруднень для збереження чистоти зернової маси та її якісних характеристик.

Технічні характеристики сучасних віялок та їх застосування в зерновій сушарці

Вентиляторні сепаратори можуть не тільки очищати зерно від домішок, а й підсушувати до оптимальних показників. Вони мають такі основні характеристики:

 • продуктивність (у тоннах/годину);
 • ефективність сепарації;
 • регульованість швидкості повітряного потоку, що дозволяє адаптувати роботу віялки до різних типів та станів зернової партії;
 • енергоефективність.

Віялки використовуються для попереднього сушіння зерна перед його зберіганням. Аналіз економічної ефективності впровадження сучасних віялок та сушарок у виробничий процес ґрунтується на показниках економії енергії, вартості інвестицій, продуктивності, якості продукції, термінів окупності, порівняння з альтернативними способами сушіння. Він дозволяє прийняти поінформоване рішення про те, чи є впровадження сучасних віялок та сушарок економічно виправданим для вашого підприємства.

©2020–2023, компанія «Агросепмаш». Усі права захищені