RU
UK
Меню

Як відбувається очищення зернових? Етапи та обладнання

Основні етапи очищення зернового матеріалу та обладнання, що застосовується.

У свіжоприбраному зерновому воросі міститься значний відсоток різних домішок, що знижують його клас якості та негативно відбиваються на його безпеці. Саме тому очищення зернових дозволяє отримати продукцію, технологічні показники якої відповідають вимогам чинних державних стандартів. Щоб звільнити матеріал від домішок та нормалізувати його вологість, використовують спеціалізоване обладнання.

Етапи очищення зернового вороху

Перероблення сировини – складний технологічний процес, який поділяється кілька стадій. Кожна з них має свої особливості та передбачає застосування спеціалізованого обладнання.

Основне завдання – очистити сировину від різних типів домішок:

 • зернових. До цієї категорії відносять пошкоджені шкідниками, травмовані в ході жнив, щуплі, пророслі, тиснені зерна;

 • бур’янів. Категорія включає органічні (залишки комах, шматки стебел та листочків, грубі волокна вовни тварин), мінеральні (пісок, шматки землі) домішки, а також насіння редьки дикої, лободи та інших дикорослих рослин;

 • шкідливих. До цієї категорії входять насіння карантинних рослин, наприклад амброзії, лялька, гірчака. Це отруйні трави, які становлять небезпеку для здоров’я людини та тварин.

При цьому всі домішки класифікуються на великі групи: відокремлені та складновідокремлені. Щоб звільнити зерно від перших, застосовують механічне (на решітках) та повітряне (потоками повітря) сепарування. Очистити матеріал від важких домішок допоможе тільки спеціалізоване обладнання.

При цьому підприємцю необхідно розуміти, що стандарт регламентує відсоток вмісту домішок у готовому продукті. У разі перевищення встановленої норми, матеріал забороняється застосовувати для подальшого перероблення.

Стадії очищення зернової маси:

 1. Попередня. Здійснюється перед сушінням. Сировина відразу з комбайна надходить у зерноочисну установку.

 2. Первинна. Призначена для виділення максимального відсотка домішок із зерна при min втратах продукту, що обробляється.

 3. Вторинна. Використовується для відбору домішок, що важко відокремити, і призначена для остаточного формування якісної зернової маси.

Важливо! Ворох, що характеризується рівнем засміченості, що не перевищує норми, прописані в держстандарті, також потребує якісного перероблення.

Цілі та результати очищення сировини

Перероблення зернового вороху передбачає підвищення якості продукції. Очищений матеріал із застосуванням сучасного обладнання та інноваційних технологій характеризується:

 • нормальним показником вологості. Виявляється, вологість насіння бур’янів на 25-35% вища, ніж у зерна культурної рослини. Якщо не провести очищення сировини від домішок, матеріал може відсиріти й загнити. При цьому аграріям потрібно розуміти, що через насіння бур’янів вологість вороху підвищується на 5-10%. Відповідно, збільшуються витрати на сушіння матеріалу. На зняття 1% вологи з 1 тонни зерна загалом потрібно виділити 2-3 л палива. Усунення зайвих 5-10% вологи обходиться підприємству у круглу суму;

 • меншою фізіологічною активністю. Домішки включають значний обсяг патогенних організмів. Розмножуючись, бактерії активізують процеси загнивання продукції, внаслідок чого підприємство зазнає значних збитків;

 • збільшеним терміном зберігання. Шляхом нормалізації рівня вологості, продукція довго зберігає свої технологічні якості;

 • підвищеним класом якості. Чим вища вологість матеріалу, тим більше зерно схильне до травмування і процесів самозігрівання. Наявність домішок різного розміру та виду призводить до нерівномірного розподілу повітря по шару продукції й в результаті складно говорити вже про її якісне сушіння. При цьому зерноочисне обладнання звільняє матеріал від бракованих (ушкоджених шкідниками, травмованих у процесі збирання врожаю, пророслих, щуплих, пригнічених) зерен;

 • покращеною плинністю (сипкістю). Наприклад, при сушінні вівса насіння лободи затискається в його зовнішній оболонці. Якщо не провести попереднє очищення сировини, одразу привезеної з поля, то відокремити потім цю домішку вже буде неможливо. А, як відомо, насіння лободи негативно впливає на плинність зернової маси – вони склеюють зерна так, що вони взагалі перестають сипатися і практично «стоять стіною» під 90 градусів.

Перероблення матеріалу дозволяє визначити призначення продукту та отримати кілька його фракцій: для посіву, виробничих цілей та вигодовування худоби (фуражне).

Попереднє очищення зернового вороху

У процесі перероблення матеріал звільняється від грубих домішок і готується до подальшого сушіння та активного вентилювання. Зерно на попереднє очищення надходить одразу з поля. Експерти вважають, що аграрія має 12 годин, щоб відокремити від купи високовологе насіння бур’янів. Саме за цей час останні віддають вологу зерновій масі, внаслідок чого підвищується її вологість на 5-10%. Це негативно впливає на її технологічні характеристики. Виходячи з рівня вологості, свіжоприбраний ворох класифікують на три групи: високовологий (до 45%) і сильно засмічений (до 25%), середньовологий (до 22%) і середньозасмічений (до 10%), сухий (до 18%) і слабозабур’янений  (до 5%). Попереднє очищення зерна здійснюється на плоскорешітних скальператорах. Залежно від конструктивних особливостей, розрізняють односитові та двоситові машини. Установка може використовуватись як самостійна одиниця або у складі зерноочисного комплексу. У першому випадку обладнання оснащується підрамниками. У двоситовій моделі вони входять до базової комплектації. Що стосується односитових установок, то підрамники потрібно замовляти та оплачувати окремо.

Принцип роботи зерноочисної машини досить простий. Очищуваний ворох надходить на плоскі ситові поверхні великого формату. Під дією віброколивань зернова маса просівається, а великі домішки та насіння бур’янів залишаються на решеті та сходять з робочої платформи у спеціальне відведення. Чим більша площа ситової поверхні, тим вища продуктивність машини.

У ході сепарування вороху одержують дві фракції:

 • зернову;

 • відходи.

Перша під час перероблення звільняється від щонайменше 50% домішок. У такому вигляді вона надходить на тонше очищення. Після перероблення матеріал не повинен включати грудок землі, каміння, соломи. При цьому вміст зерна у відходах не може перевищувати показник 0,5% вихідної маси.

Первинне очищення

Його завдання – привести зернову масу у відповідність до базисних кондицій, щоб вона відповідала нормам, прописаним у державних стандартах.

Вимоги до матеріалу, що надходить на перероблення:

 • вологість – до 18%;

 • вміст домішок – до 10%.

Для первинного очищення використовують барабанні та аеродинамічні сепаратори. Перші є решітно-барабанні машини з розширеною функціональністю. Вони можуть використовуватися як для попереднього, так і для первинного та вторинного очищення матеріалу, а також його калібрування. Застосовуються для обробки насіння будь-яких зернових культур, включаючи злакові, зернобобові, кормові, олійні та трав’яні. Продуктивність машини: попереднє очищення – від 40 до 230 т/годину, первинне – від 25 до 150 тонн/годину, вторинне – від 5 до 25 тонн на годину. Обладнання використовується виключно в стаціонарних умовах та складає базу сучасного ЗАВ-комплексу.

Аеродинамічні сепаратори – високопродуктивні універсальні машини, що використовуються для всіх видів очищення зернової маси. Принцип роботи полягає у зміні повітряним потоком вектора напряму вільного падіння частинок сировини, що очищається, і розподіл його на фракції в залежності від форми, розміру і маси. Спочатку зерно надходить у бункер. Потім воно розподіляється за його шириною під власною масою і рівномірним потоком прямує до камери сепарації. Методом налаштування регульованих заслонів забезпечується ефективний розподіл сировини на фракції. Продуктивність аеродинамічного сепаратора – від 3 до 100 тонн/година.

Результат первинного перероблення – чотири фракції зернового матеріалу:

 • очищене зерно;

 • фуражна продукція;

 • великі домішки;

 • дрібні відходи.

При цьому вміст зерна в домішках не повинен бути вищим за показник 1,5% від вихідної маси. Тільки тоді можна говорити про ефективне очищення сировини. Застосування сучасного устаткування дозволяє підприємцю досягти високої чистоти продукції – ступінь засміченості цьому етапі становить трохи більше ніж 2-3%.

Вторинна очистка зернової маси

Завдання операції – виділити якісний (найбільш життєздатний, біологічно цінний і продуктивний) посівний матеріал, а також відібрати домішки, що важко відокремити. Лише за один пропуск сучасне обладнання (аеродинамічні сепаратори та ін.) дозволяє домогтися норм чистоти, характерних для I та II класів посівного стандарту.

Результат вторинного очищення – чотири фракції зернової маси:

 • якісний посівмат;

 • другосортний продукт;

 • домішки великого розміру;

 • аспіраційний (зерновий) пил.

Відповідно до стандарту, вміст повноцінного зерна у домішках не повинен перевищувати 1% від вихідної маси, у другосортному – 3%. Кількість роздробленого насіння не повинна становити понад 1%.

Щоб забезпечити такі показники, необхідно дотримуватись певних вимог при надходженні матеріалу на вторинне очищення:

 • вологість – до 18%. Чим вища вологість сировини, тим більше зерно схильне до травмування та процесів самозігрівання;

 • загальна кількість різних домішок – не більше 8%;

 • загальна кількість бур’янів – менше ніж 3%.

Очищення зернової маси вважається важливим етапом у її обробці – від поля до кінцевого продукту, що стимулює вдосконалювати процес на кожному підприємстві, що працює з цим матеріалом.

Як вибрати зерноочисне обладнання

До машин, призначених для очищення зернового вороху, пред’являється ряд вимог щодо:

 • функціональності. Обладнання має використовуватися для очищення різних типів зернових культур: злакових, зернобобових, кормових, трав’яних та олійних. Це дозволяє фермеру уникнути необхідності купівлі кількох машин. Раціональним вибором вважається те устаткування, яке прив’язує до певного типу культур;

 • продуктивність. Чим більше тонн продукції машина здатна переробити за годину, тим вищі виробничі потужності заготівельного підприємства;

 • ефективності очищення сировини По-перше, чистота готової продукції повинна відповідати вимогам діючих стандартів якості.  По-друге, машина не має пошкоджувати зерно у процесі перероблення;

 • надійність роботи. Аварійна ситуація на виробництві спричиняє зриви встановлених дедлайнів та поставок. Усе це негативно впливає на доходи підприємства. Зерноочисне обладнання повинне відрізнятися еталонною якістю складання, комплектуватися стійкими до зношування деталями, розрахованими на високі навантаження.

Всім вищезгаданим вимогам відповідає продукція «Агросепмаш». Обладнання проводиться з урахуванням чинних стандартів якості, відрізняється підвищеною продуктивністю, енергоефективністю (низьким споживанням електроресурсів) з максимальною функціональністю (очищає всі типи зернових культур, включаючи високовологу та сильно засмічену продукцію).

Зерноочисна техніка поставляється із сертифікатом якості та гарантією від виробника. Її переваги – простота та зручність експлуатації, безпека застосування та нетрудомісткість при обслуговуванні.

Ознайомитися детальніше з нашою зерноочисною продукцією

Плоско-решітні скальператори
Барабанний сепаратор для зерна
Віялки для зерна
Аеродинамічний сепаратор
Плоскорішетний скальператор ОСК-15 Зерноочисна машина РБС-150 Аеродинамічний сепаратор ІСМ-15 Профі Аеродинамічний сепаратор ІСМ-60 Профі
Плоскорешетный скальператор ОСК-30 Зерноочисна машина РБС-200 Аеродинамічний сепаратор ІСМ-3 Стандарт Аеродинамічний сепаратор ІСМ-5 Профі + ОСК
Плоскорешетный скальператор ОСК-40 Зерноочисна машина РБС-230 Аеродинамічний сепаратор ІСМ-30 Профі
Плоскорішетний скальператор ОСК-70 Зерноочисна машина РБС-40 Аеродинамічний сепаратор ІСМ-40 Профі
©2020–2023, компанія «Агросепмаш». Усі права захищені